Thursday, December 8, 2011

Apakah Itu PANTUN?

PANTUN ialah bentuk puisi Melayu yang asli dan unik, ia merupakan sumber khazanah dalam kehidupan masyarakat di Alam Melayu, baik dari segi pemikiran, kesenian, mahupun nilai-nilai moral dan sosial.

CIRI-CIRI PANTUN

-Wujud pembayang dan maksud dalam setiap rangkap.

-Boleh berdiri sendiri kerana setiap rangkap pantun sudah membawa makna.

-Rima tengah atau jedanya ditekan di dalam pantun.

-Ada unsur persamaan dengan puisi lain terutamanya syair seperti dari segi rima akhirnya, jumlah perkataan dan sukukata.

-Lazimnya pantun terdiri dari empat baris dan setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata.

- Polanya berakhir dengan pola a-b-a-b dan a-a-a-a (tidak boleh a-a-b-b, atau a-b-b-a).KEPENTINGAN PANTUN

-Membantu mempertingkatkan daya estetika (keindahan)

-Boleh berdiri sendiri kerana setiap rangkap pantun sudah membawa makna

-Menjadi pemanis kata dan pengindah bicara dalam ungkapan-ungkapan bahasa yang puitis.

-Melambangkan budaya tinggi dalam ciptaan sastera.

No comments:

Post a Comment